jak zaczac jezdzic konnoStartuje program „Jeździć konno każdy może". Program jest formą promocji i upowszechnienia jeździectwa oraz sportów hippicznych wśród dzieci z terenu gminy Strzegom i będzie realizowany w okresie luty-czerwiec 2019. Objęte zostaną nim wszystkie szkoły podstawowe działające na terenie gminy Strzegom oraz wszyscy uczniowie tych placówek uczęszczający do klas I-VI, czyli 9 placówek z 7 miejscowości - w sumie około 1430 dzieci. Program jest dofinasowany z budżetu Gminy Strzegom, a udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

W jego ramach przeprowadzone zostaną zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Zajęcia z dziećmi prowadzą instruktorzy i szkoleniowcy LKS Stragona Strzegom posiadający uprawnienia nadane przez Polski Związek Jeździecki. Każdorazowo będzie uczestniczyć w nich grupa odpowiadająca liczebnie istniejącym klasom szkolnym.

Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w okresie luty-kwiecień 2019 w szkołach podczas zajęć lekcyjnych. Zajęcie zostaną przeprowadzone w każdej klasie i potrwają godzinę lekcyjną - 45 min. Podczas zajęć teoretycznych dzieci zdobędą podstawowe informacje o koniach i ich nawykach. Dowiedzą się jak zachować się przy koniach i jak zacząć jeździć konno oraz poznają rodzaje dyscyplin jeździeckich. Podczas zajęć wszystkie dzieci otrzymają ulotki informacyjne o jeździe konnej i sportach hippicznych.

Natomiast zajęcia praktyczne odbędą się w okresie maj-czerwiec 2019 w Ośrodku Jeździeckim Stragona w Morawie. Będą one miały formę zorganizowanych wycieczek klasowych, z których każda potrwa około 2,5 godziny zegarowe. W trakcie zająć praktycznych odwiedzą ośrodek jeździecki, gdzie zobaczą jak czyści się i siodła konia, jak wyglądają chody konia. Będą także miały możliwość przejażdżki konno. W ramach realizacji zadania wszystkim uczniom oraz ich wychowawcom zostanie również zapewniony bezpłatny transport ze szkoły do Morawy oraz z powrotem.

Szczegółowe informacje na temat programu klub LKS Stragona Strzegom przesłał listownie do wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Strzegom. W najbliższym czasie klub będzie również kontaktował się telefonicznie ze wszystkim placówkami.

strzegom Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Strzegom

Kalendarz 2024

DATA NAZWA
05-07.04.2024 STRZEGOM SPRING OPEN
18-21.04.2024 STRZEGOM SPRING OPEN
11-12.05.2024 ZR-A & ZR-B
18-19.05.2024 CNC
20-23.06.2024 STRZEGOM HORSE TRIALS
29-30.06.2024 ZR-A & ZR-B
20-21.07.2024 ZR-A & ZR-B
02-04.08.2024 STRZEGOM SUMMER TOUR
22-25.08.2024 MISTRZOSTWA EUROPY J&MJ
31.08-01.09.2024 ZR-A & ZR-B
12-15.09.2024 MPMK - A, B, C
20-22.09.2024 STRZEGOM AUTUMN SHOW
28-29.09.2024 ZR-A & ZR-B
10-13.10.2024 STRZEGOM OCTOBER FESTIVAL