jak zaczac jezdzic konnoStartuje program „Jeździć konno każdy może". Program jest formą promocji i upowszechnienia jeździectwa oraz sportów hippicznych wśród dzieci z terenu gminy Strzegom i będzie realizowany w okresie luty-czerwiec 2019. Objęte zostaną nim wszystkie szkoły podstawowe działające na terenie gminy Strzegom oraz wszyscy uczniowie tych placówek uczęszczający do klas I-VI, czyli 9 placówek z 7 miejscowości - w sumie około 1430 dzieci. Program jest dofinasowany z budżetu Gminy Strzegom, a udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

W jego ramach przeprowadzone zostaną zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Zajęcia z dziećmi prowadzą instruktorzy i szkoleniowcy LKS Stragona Strzegom posiadający uprawnienia nadane przez Polski Związek Jeździecki. Każdorazowo będzie uczestniczyć w nich grupa odpowiadająca liczebnie istniejącym klasom szkolnym.

Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w okresie luty-kwiecień 2019 w szkołach podczas zajęć lekcyjnych. Zajęcie zostaną przeprowadzone w każdej klasie i potrwają godzinę lekcyjną - 45 min. Podczas zajęć teoretycznych dzieci zdobędą podstawowe informacje o koniach i ich nawykach. Dowiedzą się jak zachować się przy koniach i jak zacząć jeździć konno oraz poznają rodzaje dyscyplin jeździeckich. Podczas zajęć wszystkie dzieci otrzymają ulotki informacyjne o jeździe konnej i sportach hippicznych.

Natomiast zajęcia praktyczne odbędą się w okresie maj-czerwiec 2019 w Ośrodku Jeździeckim Stragona w Morawie. Będą one miały formę zorganizowanych wycieczek klasowych, z których każda potrwa około 2,5 godziny zegarowe. W trakcie zająć praktycznych odwiedzą ośrodek jeździecki, gdzie zobaczą jak czyści się i siodła konia, jak wyglądają chody konia. Będą także miały możliwość przejażdżki konno. W ramach realizacji zadania wszystkim uczniom oraz ich wychowawcom zostanie również zapewniony bezpłatny transport ze szkoły do Morawy oraz z powrotem.

Szczegółowe informacje na temat programu klub LKS Stragona Strzegom przesłał listownie do wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Strzegom. W najbliższym czasie klub będzie również kontaktował się telefonicznie ze wszystkim placówkami.

strzegom Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Strzegom

DOMEK KLUBOWY OFERTA WYNAJMU

domekLKS Stragona Strzegom oferuje bezpłatne udostępnianie Domku Klubowego na Hipodromie w Moraiwe na spotkania aktywizujące mieszkańców.

Operacja pn. „ Modernizacja budynku na potrzeby dostosowania go na pomieszczenie biura prasowego i punktu informacji turystycznej oraz sali do aktywizacji” mająca na celu przebudowę domku klubowego na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz szkoleń i zajęć integrujących mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

domek logosy

Kalendarz 2022

DATA NAZWA
07-10.04.2022 STRZEGOM SPRING OPEN
21-24.04.2022 STRZEGOM SPRING OPEN
30.04-01.05.2022 ZR-B
21-22.05.2022 ZR-B
04-05.06.2022 ZR-A
23-26.06.2022 STRZEGOM HORSE TRIALS
02-03.07.2022 ZR-B
23-24.07.2022 ZR-B
03-07.08.2022 MISTRZOSTWA EUROPY KUCÓW
25-28.08.2022 STRZEGOM SUMMER TOUR & MDŚL-C
08-11.09.2022 MPMK-A & MPMK-C
13-16.10.2022 STRZEGOM OCTOBER FESTIVAL

Najnowsze galerie

09/08/2020, 12:00 | Odsłon: 2363
cnc-2-cross-09-08-2020-galeriaCNC 2* - Cross - 09.08.2020 - GALERIA Foto Leszek Wójcik - www.leszekwojcik.pl Zamieszczone w serwisie...
09/08/2020, 12:00 | Odsłon: 1943
cnc-1-cross-09-08-2020-galeriaCNC 1* - Cross - 09.08.2020 - GALERIA Foto Leszek Wójcik - www.leszekwojcik.pl Zamieszczone w serwisie...
09/08/2020, 12:00 | Odsłon: 2133
cnc100-cross-09-08-2020-galeriaCNC100 - Cross - 09.08.2020 - GALERIA Foto Leszek Wójcik - www.leszekwojcik.pl Zamieszczone w serwisie...

Polecamy