Regulamin COVID-19
Ośrodej Jeździecki Stragona

 

JAK PORUSZAĆ SIĘ PO OBIEKCIE W CZASIE PANDEMII
OGRANICZ PRZYJAZD OSÓB TOWARZYSZĄCYCH DO MINIMUM

Zaleca się, aby na terenie ośrodka przebywały wyłącznie osoby niezbędne do przeprowadzenia treningu/opieki nad koniem. W przypadku dzieci przyjeżdżających na jazdę/trening jest to jedna osoba dorosła. Osoby pełnoletnie prosimy o przyjazd bez osób towarzyszących. Prosimy również maksymalnie ograniczyć przemieszczenie się po terenie ośrodka.
MAKSYMALNIE SKRÓĆ CZAS POBYTU W OŚRODKU Prosimy ograniczyć przebywanie na terenie ośrodka do minimum. Prosimy o przyjazd do ośrodka
w stroju do jazdy konnej, na terenie ośrodka nie ma możliwości przebrania się.
ZAŁÓŻ MASECZKĘ OCHRONNĄ Wszystkie osoby przebywające na obiekcie zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie jeźdźcy podczas treningu sportowego i podczas jazdy rekreacyjnej oraz obsługa ośrodka.
DEZYNFEKUJ RĘCE Wszystkie osoby wchodzące do stajni i z niej wychodzące prosimy o zdezynfekowanie rąk. Płyn do dezynfekcji dostępny jest przy drzwiach wejściowych do każdej stajni.
ZACHOWAJ DYSTANS Prosimy o przestrzeganie zachowania odległości oraz o nie gromadzenia się. Minimalna odległość pomiędzy poszczególnymi osobami to 2 metry. Zasada ta obowiązuje na terenie całego ośrodka (na placach, przy placach, pod barem, w stajniach). Całkowicie zabronione jest tworzenie grup powyżej dwóch osób.
ZABIERZ WŁASNY SPRZĘT JEŹDZIECKI Prosimy o korzystanie z własnego sprzętu jeździeckiego. Dotyczy to przede wszystkim kasków
i palcatów. Obowiązkowe jest noszenie rękawiczek. Sprzęt dla koni rekreacyjnych należy pod nadzorem instruktora pobrać z siodlarni. Sprzęt ten jest dezynfekowany po każdym użyciu.
NA TRENINGU/JEŹDZIE MOŻE BYĆ TYLKO SZEŚĆ OSÓB Na jednym placu treningowym może jednocześnie trenować max 6 osób. Na palcu treningowym poza trenującymi mogą przebywać wyłącznie osoby niezbędne do jego przeprowadzenia jak trener, instruktor i obsługa ośrodka.

 

 

Kalendarz 2024

DATA NAZWA
05-07.04.2024 STRZEGOM SPRING OPEN
18-21.04.2024 STRZEGOM SPRING OPEN
11-12.05.2024 ZR-A & ZR-B
18-19.05.2024 CNC
20-23.06.2024 STRZEGOM HORSE TRIALS
29-30.06.2024 ZR-A & ZR-B
20-21.07.2024 ZR-A & ZR-B
02-04.08.2024 STRZEGOM SUMMER TOUR
22-25.08.2024 MISTRZOSTWA EUROPY J&MJ
31.08-01.09.2024 ZR-A & ZR-B
12-15.09.2024 MPMK - A, B, C
20-22.09.2024 STRZEGOM AUTUMN SHOW
28-29.09.2024 ZR-A & ZR-B
10-13.10.2024 STRZEGOM OCTOBER FESTIVAL