Regulamin COVID-19
Ośrodej Jeździecki Stragona

 

JAK PORUSZAĆ SIĘ PO OBIEKCIE W CZASIE PANDEMII
OGRANICZ PRZYJAZD OSÓB TOWARZYSZĄCYCH DO MINIMUM

Zaleca się, aby na terenie ośrodka przebywały wyłącznie osoby niezbędne do przeprowadzenia treningu/opieki nad koniem. W przypadku dzieci przyjeżdżających na jazdę/trening jest to jedna osoba dorosła. Osoby pełnoletnie prosimy o przyjazd bez osób towarzyszących. Prosimy również maksymalnie ograniczyć przemieszczenie się po terenie ośrodka.
MAKSYMALNIE SKRÓĆ CZAS POBYTU W OŚRODKU Prosimy ograniczyć przebywanie na terenie ośrodka do minimum. Prosimy o przyjazd do ośrodka
w stroju do jazdy konnej, na terenie ośrodka nie ma możliwości przebrania się.
ZAŁÓŻ MASECZKĘ OCHRONNĄ Wszystkie osoby przebywające na obiekcie zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie jeźdźcy podczas treningu sportowego i podczas jazdy rekreacyjnej oraz obsługa ośrodka.
DEZYNFEKUJ RĘCE Wszystkie osoby wchodzące do stajni i z niej wychodzące prosimy o zdezynfekowanie rąk. Płyn do dezynfekcji dostępny jest przy drzwiach wejściowych do każdej stajni.
ZACHOWAJ DYSTANS Prosimy o przestrzeganie zachowania odległości oraz o nie gromadzenia się. Minimalna odległość pomiędzy poszczególnymi osobami to 2 metry. Zasada ta obowiązuje na terenie całego ośrodka (na placach, przy placach, pod barem, w stajniach). Całkowicie zabronione jest tworzenie grup powyżej dwóch osób.
ZABIERZ WŁASNY SPRZĘT JEŹDZIECKI Prosimy o korzystanie z własnego sprzętu jeździeckiego. Dotyczy to przede wszystkim kasków
i palcatów. Obowiązkowe jest noszenie rękawiczek. Sprzęt dla koni rekreacyjnych należy pod nadzorem instruktora pobrać z siodlarni. Sprzęt ten jest dezynfekowany po każdym użyciu.
NA TRENINGU/JEŹDZIE MOŻE BYĆ TYLKO SZEŚĆ OSÓB Na jednym placu treningowym może jednocześnie trenować max 6 osób. Na palcu treningowym poza trenującymi mogą przebywać wyłącznie osoby niezbędne do jego przeprowadzenia jak trener, instruktor i obsługa ośrodka.

 

 

DOMEK KLUBOWY OFERTA WYNAJMU

domekLKS Stragona Strzegom oferuje bezpłatne udostępnianie Domku Klubowego na Hipodromie w Moraiwe na spotkania aktywizujące mieszkańców.

Operacja pn. „ Modernizacja budynku na potrzeby dostosowania go na pomieszczenie biura prasowego i punktu informacji turystycznej oraz sali do aktywizacji” mająca na celu przebudowę domku klubowego na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz szkoleń i zajęć integrujących mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

domek logosy

Kalendarz 2023

DATA NAZWA
30.03-02.04.2023 STRZEGOM SPRING OPEN
15-16.04.2023 CNC
20-23.04.2023 STRZEGOM SPRING OPEN
29-30.04.2023 ZR-A & ZR-B & CDW
13-14.05.2023 ZR-A & ZR-B
27-28.05.2023 CNC
03-04.06.2023 ZR-A & ZR-B & CDW
22-25.06.2023 STRZEGOM HORSE TRIALS
01-02.07.2023 CNC
03-06.08.2023 STRZEGOM SUMMER TOUR
12-13.08.2023 ZR-A & ZR-B & CDW
14-17.09.2023 STRZEGOM AUTUMN SHOW
30.09-01.10.2023 ZR-A & ZR-B & CDW
12-15.10.2023 STRZEGOM OCTOBER FESTIVAL

Najnowsze galerie

09/08/2020, 12:00 | Odsłon: 4078
cnc-2-cross-09-08-2020-galeriaCNC 2* - Cross - 09.08.2020 - GALERIA Foto Leszek Wójcik - www.leszekwojcik.pl Zamieszczone w serwisie...
09/08/2020, 12:00 | Odsłon: 3514
cnc-1-cross-09-08-2020-galeriaCNC 1* - Cross - 09.08.2020 - GALERIA Foto Leszek Wójcik - www.leszekwojcik.pl Zamieszczone w serwisie...
09/08/2020, 12:00 | Odsłon: 3628
cnc100-cross-09-08-2020-galeriaCNC100 - Cross - 09.08.2020 - GALERIA Foto Leszek Wójcik - www.leszekwojcik.pl Zamieszczone w serwisie...