Regulamin ośrodka
Ośrodka Jeździeckiego Stragona

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag właściciela, instruktora i pracowników obsługi.
 2. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palić można jedynie pod wiatą przy Gospodzie pod Dzikusem.
 3. Każda osoba przebywająca na terenie ośrodka jeździeckiego zobowiązana jest do przestrzegania porządku na jego terenie.
 4. Uczestnicy jazd zobowiązani są posiadać:
  1. ochronne nakrycie głowy(kask, toczek) podczas jazd na ujeżdżalni jak i w terenie, (możliwe jest skorzystanie z kasków należących do ośrodka),
  2. obuwie umożliwiające bezpieczną jazdę,
  3. długie wygodne spodnie, nie powodujące obtarć.
 5. Wyznaczone są miejsca na sprzęt jeździecki:
  1. w siodlarni – stojak na siodło z potnikiem, czaprakiem, szafka na kaski,
  2. w stajni – półki na szczotki i kopystki, wieszak na baty, palcaty i uwiązy, wieszaki na drzwiach boksów na kantary i ogłowia.
 6. Wypuszczanie koni luzem na małą halę możliwe jest tylko po wcześniejszym ustaleniu z obsługą ośrodka. Wypuszczanie koni luzem na dużą halę jest zabronione.
 7. Lonżowanie koni dozwolone jest w miejscu do tego wyznaczonym (mała hala i ujeżdżalnia zewnętrzna za stajnią). Nie wolno lonżować koni na dużej hali oraz na placu kwarcowym.
 8. Przed wyjazdem z koniem (np. na zawody) należy zgłosić zapotrzebowanie na paszę z wyprzedzaniem co najmniej 24h
 9. W dniach kiedy jest mokro i błotniście (pozostają dziury w darni po kopytach) zabrania się jeżdżenia konno po terenach zielonych bez zgody kierownictwa ośrodka.
 10. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie ośrodka zobowiązane są do zachowania czystości i porządku, a w szczególności niezwłocznego usuwania odchodów końskich pozostawionych przez swoje konie na podłożu kwarcowym w dużej hali i zewnętrznym placu kwarcowym oraz na korytarzu w stajni.
 11. W razie umyślnego uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń ośrodka sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
 12. Rzeczy osobiste na czas jazdy mogą być przechowywane w siodlarni, przy czym nie wskazane jest przynoszenie ze sobą rzeczy wartościowych - za ich zaginięcie ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Psy uczestników jazd lub osób odwiedzających ośrodek muszą być trzymane na smyczy i pozostawać na zewnątrz budynków.
 14. Należy pamiętać, aby swoim zachowaniem nie spłoszyć innych koni, znajdujących się w tym czasie i miejscu pod innymi jeźdźcami.
 15. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne koni należy wykonywać w wyznaczonym do tego miejscu.
 16. Wszystkie konie są karmione w określonych porach przez obsługę stajni (w zakresie uzgodniony z właścicielem) i niedopuszczalne jest samodzielne ich dokarmianie. Właścicielom koni przysługuje natomiast prawo podawania własnym koniom dodatkowych pasz lub suplementów w zakresie ustalonym z kierownictwem ośrodka.
 17. Przy wyprowadzaniu i wprowadzaniu koni, należy zachować szczególną uwagę, ze względu na bezpieczeństwo innych osób znajdujących się na terenie.
 18. Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze stajni.
 19. Wszystkie zdarzenia typu: upadek z konia, ugryzienie lub kopnięcie przez konia należy bezzwłoczne zgłosić instruktorom ośrodka.
 20. Kategorycznie zabrania się wjazdu konno do stajni.
 21. Wyjazd konno poza teren ośrodka odbywa się tylko i wyłącznie przez mała bramę.
 22. Zaleca się ze względów bezpieczeństwa informowanie instruktorów o samodzielnym wyjeździe w teren.
 23. Zabrania się samodzielnego skakania przeszkód crossowych.
 24. Ośrodek Jeździecki Stragona czynny jest od poniedziałku od piątku w godz. 8.00-21.00, a soboty i niedziele w godz. 8.00-19.00. Przebywanie na terenie Ośrodka poza tymi godzinami jest możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorami.

DOTYCZY ZORGANIZOWANYCH JAZD Z INSTRUKTOREM:

 1. Wskazana przez instruktora godzina, na którą ma przybyć jeździec jest godziną rozpoczęcia lekcji, a nie momentem rozpoczęcia przygotowania konia do jazdy.
 2. Lekcja jazdy konnej może rozpocząć się do 30 min. później, ale nie ma wpływu na jej długość.
 3. Jazdy nie odwołane na minimum 24 h wcześniej przepadają i należy za nie zapłacić jak za jazdy odbyte.
 4. Lekcja jazdy konnej rozpoczyna się po uprzednim przygotowaniu przez jeźdźca konia do jazdy. Przewidziany czas na przygotowanie konia to 30 minut w trakcie których należy:
  1. wyprowadzić konia z boksu lub przyprowadzić konia z pastwiska i uwiązać w wyznaczonym do tego miejscu,
  2. wyczyścić konia szczotką z kurzu i zaklejek,
  3. usunąć dokładnie wszelkie zabłocenia z sierści,
  4. rozczesać grzywę i ogon palcami,
  5. wyczyścić kopyta kopystką,
  6. założyć ogłowie i siodło na konia.
 5. Jeśli instruktor nie określi inaczej, po zakończonej jeździe, jeździec zobowiązany jest do:
  1. odprowadzenia konia do boksu,
  2. rozsiodłania i rozkiełznania konia,
  3. wyczyszczenia słomą zapoconych miejsc na koniu,
  4. wyczyszczenia kopyt kopystką,
  5. wyczyszczenia, wymycia wędzidła,
  6. odstawienia sprzętu we wskazane miejsca.
 6. Potniki, czapraki, po zakończonej jeździe należy wysuszyć wywracając je na lewą stronę i rozwieszając w wyznaczonym do tego miejscu.
 7. W stajni można się zbliżać jedynie do koni wyznaczonych przez instruktora. Zabrania się podchodzenia do innych koni, karmienia ich, klepania itp. bez zgody instruktora.

 

Kalendarz 2024

DATA NAZWA
05-07.04.2024 STRZEGOM SPRING OPEN
18-21.04.2024 STRZEGOM SPRING OPEN
11-12.05.2024 ZR-A & ZR-B
18-19.05.2024 CNC
20-23.06.2024 STRZEGOM HORSE TRIALS
29-30.06.2024 ZR-A & ZR-B
20-21.07.2024 ZR-A & ZR-B
02-04.08.2024 STRZEGOM SUMMER TOUR
22-25.08.2024 MISTRZOSTWA EUROPY J&MJ
31.08-01.09.2024 ZR-A & ZR-B
12-15.09.2024 MPMK - A, B, C
20-22.09.2024 STRZEGOM AUTUMN SHOW
28-29.09.2024 ZR-A & ZR-B
10-13.10.2024 STRZEGOM OCTOBER FESTIVAL